Tere Badia

Default image

Llicenciada en Història de l’ Art per la Universitat de Barcelona i Màster en Sociologia per la UOC. Coordinadora del programa Disonancias a Catalunya (plataforma de mediació i impuls de les relacions entre empreses, centres de recerca o entitats públiques i artistes per estimular la innovació) i creadora del Pla Integral de R + D + i en les Arts Visuals, Catalunya Laboratori, a través de l’AAVC. Investigadora en els àmbits de la política cultural, xarxes, cooperació cultural internacional i Investigació, Desenvolupament i Innovació en la producció artística, ha estat també vinculada professionalment a la Fundació Interarts (Barcelona) i a l’agència de comunicació Goetzinger + Komplizen (Karlsruhe). Des de 2010 fins a 2018 va ser la directora d'Hangar.

 

Línia de recerca

Resources by Researcher

Projects by Researcher @ Hangar

L'Interface Manifesto és un projecte d'investigació i d’escriptura col·lectiva que busca comprendre les interfícies com a fenomen cultural central a través del diàleg i la praxi interdisciplinària. El resultat ha estat un manifest que vol emfatitzar l'aspecte ideològic i la intenció política de la interfície.
A partir de tres tallers de discussió col·lectiva i d’intercanvi d'experiències,s'ha creat un document obert que proporciona referències i directrius sobre processos d'investigació interdisciplinària per a institucions, organismes de finançament, investigadors individuals i grups de recerca interdisciplinaris.