Stella Veciana

Foto Stella Veciana

La Dra. Stella Veciana és fundadora de la plataforma Research Arts centrada en la investigació científico-artística i participativa per a la sostenibilitat. Veciana va estudiar Arts Experimentals (Universitat d'Arts, Berlín), Computer Arts (School of Visual Arts, Nova York) i es va doctorar en investigació interdisciplinària entre art, ciència, tecnologia i societat (Universitat de Barcelona). El seu treball de recerca artística ha estat exposat internacionalment en museus, galeries, centres d'Investigació, universitats i fundacions. En cooperació amb la Plataforma Civil Forschungswende qui dóna suport a la participació pública en la ciència i política científica, ha desenvolupat instal·lacions d'art interactiu promovent una cultura de ciència oberta/accés obert. Ha participar a través d'Hangar en els projectes Europeus Soft Control i PIPES. Ha escrit un Manual d'Investigació Transdisciplinària per la German Agency for International Cooperation, la Universitat Indígena Intercultural i el Fons Indígena. Actualment, és docent a la Universitat de Leuphana, Lüneburg, de recerca artística i mètodes participatius de recerca per a la sostenibilitat. És Membre de la Federació de Científics Alemanys, IMARTE i GEN-International Research Group.

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

A partir de tres tallers de discussió col·lectiva i d’intercanvi d'experiències,s'ha creat un document obert que proporciona referències i directrius sobre processos d'investigació interdisciplinària per a institucions, organismes de finançament, investigadors individuals i grups de recerca interdisciplinaris.