Publication of the I Interface Politics Conference

Interface Politics és una publicació que inclou totes les presentacions i keynotes que van tenir lloc durant el Primer Congrés International sobre Polítiques de la Interfície a BAU i HANGAR  el 27, 28 i 29 d' abril de 2016. El congrés va ser organitzat per GREDITS, HANGAR, MEDIACCIONS (Research Group in Culture and Digital Communication UOC) en col·laboració amb Arts Santa Mònica i IMAGIT i amb la financiació parcial del programa Creative Europe de la Unió Europea. El Congrés va tenir com objectiu reflexionar sobre el rol i els efectes de les interfícies en els sistemes actuals de comunicació i producció per produir alternatives narratives contra l'aparent naturalitat projectada pels instruments.

Línia de recerca
Autors
VVAA
Tipus recurso
article