Swen Seebach

Foto Swen Seebach

El Dr. Swen Seebach és investigador Juan de la Cierva a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir el títol Doctor Internacional amb cum laude el 2013 amb un treball focalitzat en emocions i dinàmiques socials. Les seves investigacions combinen elements de la sociologia, les ciències polítiques, els estudis de comunicació, dels mitjans de comunicació i les tecnologies, l'antropologia i la filosofia. En els últims anys els seus esforços d'investigació s'han concentrant en l'estudi de les dinàmiques i relacions socials, l'estudi de les emocions i la moral, i en l'estudi de noves formes de governamentalitat vinculat amb epidèmies, terrorisme i altres camps que generen una política de l'emergència.

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

A partir de tres tallers de discussió col·lectiva i d’intercanvi d'experiències,s'ha creat un document obert que proporciona referències i directrius sobre processos d'investigació interdisciplinària per a institucions, organismes de finançament, investigadors individuals i grups de recerca interdisciplinaris.