PIPES - Participatory Investigation in Public Engaging Spaces

2013 - 2015

PIPES (Participatory Investigation of Public Engaging Spaces) és un projecte de col·laboració entre quatre associacions culturals europees: ZKM (Karlsruhe), CIANT(Praga), Hangar (Barcelona) i Brainz (Praga), que busca fer una investigació participativa sobre els espais públics de comunicació tot posant l’èmfasi en la creativitat i la innovació tecnològica. En aquest projecte, es fomenta les interaccions interdisciplinàries entre artistes de mitjans audiovisuals, especialistes en comunicació, acadèmics, arquitectes, activistes i ciutadans, amb l'objectiu d'experimentar amb nous models i mitjans simbòlics de comunicació. Es presta especial atenció a l'anàlisi de les interfícies de comunicació i expressió visual que duen la innovació tant a les eines interactives dinàmiques, com als escenaris d'expressió i intercanvi.

Projects by Program

L'Interface Manifesto és un projecte d'investigació i d’escriptura col·lectiva que busca comprendre les interfícies com a fenomen cultural central a través del diàleg i la praxi interdisciplinària. El resultat ha estat un manifest que vol emfatitzar l'aspecte ideològic i la intenció política de la interfície.
Interfight explora metafòricament les polítiques de la interfície, tot creant un context de conflicte on una interfície gràfica basada en Android que provoca, mitjançant les icones de l'escriptori, l'atac d'una interfície física.