Interfight

Interfight
Any
2015
Línia de recerca

Projecte que explora les polítiques de la interfície, tot creant una relació conflictiva entre una interfície física i una de gràfica.

Interfight fomenta un context en què interfícies de vida artificial es barallen entre elles mateixes. Sota l'estètica de la disfunció, Interfight és una interfície física cinètica. Funciona mitjançant l'adopció del cos humà com a input, a través de material conductor, i interactua amb una altra interfície gràfica, tant en superfícies capacitives com pantalles tàctils.

El contacte entre les dues interfícies causa una reacció física (gravetat, fricció, vibració). La interfície gràfica és una aplicació per Android, que es desenvolupa duplicant la interfície gràfica d'Android en si mateixa. Les icones de l'escriptori aconsegueixen un comportament animal que provoquen reaccions agressives contra la interfície física.

Part del projecte es va desenvolupar a Hangar dins del marc de la beca i residència MEMBRANA i del projecte europeu PI.P.E.S.