Theo Burt

Default image

Artista que treballa amb les relacions perceptives i l'aplicació estètica de la composició tecnològica de base sonora, visual i lumínica. Mitjançant l'ús de sistemes automàtics, se serveix d'aquests materials per dur a terme processos d'experimentació intuïtiva, el resultat dels quals és la producció d'instal·lacions, actuacions en viu i peces de mitjans fixos.

Entre els seus treballs cal destacar Bastard Structures 2, sistema sorgit com a fruit de la col·laboració amb Tim Wright (Germen, Tubejerk). Aquest mitjà és una plataforma d'exploració d'efectes òptics i sònics, processos cognitius i límits de la percepció, on les estructures temporal, sonora i visual interactuen entre si amb la geometria de la sala i condueixen a una exploració desorientadora de la materialitat del so i de la llum. Ha treballat principalment en galeries i espais del Regne Unit, però la seva projecció internacional també l'ha portat a realitzar projectes en les principals capitals europees i als Estats Units. A Barcelona, ha treballat per Audiopantalla MACBA, a l'exposició Monochromes i a Colour Projections, pel Sónar Cinema i Supersimetria. L'any 2013 va realitzar una residència d'investigació a Hangar en el marc del projecte europeu Addicted2random.

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

Peça audiovisual de 37 minuts on un algoritme genera, en temptatives successives, mosaics sobre superfícies fixades prèviament. So i imatge dialoguen en la creació de formes, on cada color es correspon amb l'altura del so.