Tiling Sessions

Foto Tiling Sessions
Investigadors
Any
2013
Programa
Línia de recerca
Partners

Peça d'experimentació sonora i audiovisual on un algoritme genera mosaics els colors dels quals es corresponen amb l'altura del so.

Tiling Sessions és una peça audiovisual de 37 minuts on un algoritme genera, en temptatives successives, mosaics sobre superfícies fixades prèviament. Cada tessel·la va acompanyada d'un so, de manera que el color de la tessel·la es correspon amb l'altura del so. La relació entre el color i el so de cada tessel·la ha estat establerta arbitràriament per l'artista però, un cop fixada, la relació entre l'evolució dels colors i la de les altures dels sons corresponents queda determinada: es tracta, en cert sentit, de la mateixa evolució en el vessant lumínic i sonor. L'espectador-oient veu-escolta les mateixes evolucions, d'acord amb la relació arbitrària establerta per Theo Burt.

L'espectador-oient pot intentar comprendre l'evolució dels mosaics com un ordre estrictament geomètric –i, en aquest cas, es troba davant d'una geometria no només visual, sinó també sonora– o com una peça musical, com una creació visual abstracta –concedint un paper accessori als sons– o com una peça audiovisual –fent cas del format de la mateixa. Theo Burt prefereix deixar la peça oberta a que l'espectador-oient es desplaci entre diferents maneres de concebre l'ordre en l'evolució dels mosaics. Pot passar llavors que la sospita d'un ordre geomètric contribueixi a –o bé, pertorbi– la comprensió d'un possible sentit visual i musical i que, al revés, la comprensió d'un sentit musical i visual contribueixi a –o bé, pertorbi– la comprensió de l'ordre geomètric que els mosaics semblen seguir.