Espai de representació multiparamètrica com a interfície d’exploració perceptual

Ivan Paz Foto
Investigadors
Any
2016
Línia de recerca

Projecte d'investigació que desenvolupa una metodologia per a l'exploració estètica (o perceptual) dels espais sonors generats per sistemes de composició algorítmica

El projecte d'Iván Pau esbossa una metodologia per a l'exploració estètica (o perceptual) dels espais sonors generats per les diferents combinacions de paràmetres de sistemes de composició algorítmica. Per això, s'utilitzen regles lingüístiques, és a dir, regles del tipus "si el paràmetre A té valor ‘X’ i el paràmetre B valor ‘i’, llavors, el resultat ‘w’ és ‘z’ ". Aquestes regles són humanament interpretables. Es persegueix la interpretabilitat (aquesta capacitat de ser interpretable), perquè es vol que els sistemes de regles puguin utilitzar-se durant l'escriptura, la modificació i l’execució en viu (Live coding) dels algoritmes.

Les regles s'obtenen a partir d'un conjunt de dades format per diferents combinacions de paràmetres. Les combinacions són avaluades per l'usuari amb base als seus criteris estètics per determinar si exhibeixen, o no, una característica musical prèviament determinada. Les característiques modelades són característiques musicals d'alt nivell, és a dir, característiques que poden obtenir-se o descriure’s en termes de la representació mínima de les dades, en aquest cas, en termes de paràmetres i les seves combinacions.

El projecte contempla diferents algoritmes (basats en diferents criteris) per extreure de les instàncies avaluades un conjunt de regles compacte i amb prou poder descriptiu. Aquests processos permeten, ja sigui només representar de manera més compacta el coneixement contingut en les instàncies avaluades o intentar estendre aquest coneixement, predient el caràcter de combinacions de paràmetres que encara no han estat avaluades. Per això, s'analitza el conjunt avaluat i s'utilitzen diferents mètodes per inferir quines condicions haurien de complir les instàncies per exhibir, o no, la propietat. L'efectivitat dels mètodes depèn de la variació de la percepció acústica en l'escolta en recórrer l'espai de paràmetres.


El procés es realitza a través d'una interfície que acompanya al compositor/performer en el procés d'exploració sonora i de generació de regles. La interfície permet al que escolta centrar-se en la percepció sonora durant el procés d'avaluació (escolta holística) i prendre decisions analítiques durant el procés de generació (escolta analítica).