Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell - Hangar

2016-2021

La Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar és un programa dirigit a artistes i investigadors que busca contribuir al desenvolupament de la noció de coneixement artístic, fomentant la documentació, publicació i difusió de la recerca artística. El programa acull projectes de recerca en qualsevol de les seves fases que necessiten el context i / o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que propicien accions per obrir i compartir el coneixement generat durant el procés de treball. Cada edició selecciona un projecte a ser realitzat durant una residència consecutiva de vuit mesos, sense necessitat d’inscripció o desenvolupament paral·lel dins del marc acadèmic. Els objectius principals del programa són, d’una banda, coadjuvar a l’investigador/a en la posada en marxa d’un procés de treball experimental i en el desenvolupament material del seu projecte; i per l’altre, crear un espai de recerca en el qual les metodologies de tradició acadèmica, basades de manera més o menys indirecta en el model científic, conflueixin de manera radical amb les metodologies pròpies del context artístic.

 

Imatge: María García Ruiz – Mà de l’arquitecte Carlos Pfeifer mostrant la maqueta de la Virgencica durant la visita de Franco, Granada, 1963.

 

Projects by Program

#Allure ## (per al·lusions) és el programa públic dut a terme per María García Ruiz dins de la V Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.

Aquesta recerca explora les possibilitats metodològiques en el terreny de la producció cultural i creativa així com en la recerca militant, basant-se en la contaminació de disciplines i pràctiques. Es busca “sistematitzar” (la paraula és incòmoda i imprecisa) metodologies, procediments i escriptures que no compten amb legitimitat o reconeixement i no formen part de les ciències tradicionals (dures o socials).

OMS és un projecte que pretén estudiar les relacions que es produeixen entre les metodologies d'investigació artístiques i de disseny, les pràctiques de construcció d'"artesania electrònica i digital" i els processos d'innovació tecnològica. Per això busca casos d'estudi (un d'ells Hangar) on desenvolupar un treball de camp etnogràfic en què estudiar a una comunitat concreta i els artefactes que produeix.

Estudia a artistes que construeixen i creen instruments musicals i que comparteixen:

Aquesta investigació proposa un relat que es desplaça del laboratori científic als "nous" laboratoris, dels experiments científics a l'experimentació col·lectiva i de les formes de documentació pròpies de la cultura experimental científica a les formes de registre de l'experimentació en art i disseny. Es busca pensar en com atendre pràctiques entre l'art i el disseny que succeeixen a "laboratoris" més enllà de les disciplines científiques i de les regulacions acadèmiques.

Projecte d'investigació que desenvolupa una metodologia per a l'exploració estètica (o perceptual) dels espais sonors generats per sistemes de composició algorítmica. Es busca que les regles generades pel sistema puguin ser interpretables, perquè puguin utilitzar-se durant l'escriptura, la modificació i l’execució en viu (Live coding) dels algoritmes.