RdES

RdES photo
Investigadors
Any
2012
Línia de recerca

Instal·lació sonorolumínica generativa i autopoètica que posa en pràctica teories de sistemes complexos relacionats amb l’emergència i l'autoorganització.

El projecte {RdEs} parteix de la idea de crear petits autòmats cel·lulars capaços de generar sons molt simples que reben i envien senyals de manera molt bàsica per assolir estats de caos i equilibri, en funció de comportaments col·lectius. El resultat és una textura sonora evolutiva que és modificada pels visitants quan la seva presència modifica alguns del paràmetres d'entrada, com per exemple la variació en la llum.

Tal com explica l'artista:

"(...) {RdEs} és una instal·lació sonorolumínica generativa i antipoètica que posa en pràctica teories de sistemes complexos basats en conceptes i processos com l'emergència i l'autoorganització. Models que provenen de diversos camps de la ciència: filosofia, biologia, ciències de la computació i l'estudi de la intel·ligència artificial (autòmats cel·lulars).

Explora les possibilitats sonores i compositives generatives d'aquests conceptes, a partir d'un sistema en xarxa de mòduls-partícules, que interactuen de forma mútua i amb l'entorn, seguint unes regles senzilles en l'àmbit individual capaces de fer emergir patrons més complexos i sofisticats a nivell de conjunt. Consisteix en una xarxa distribuïda formada per 40 micromòduls (hardware electrònic) connectats i comunicats entre si mitjançant cables. L'electrònica està basada en la plataforma Arduino, utilitzada com a generador de so, en aquest cas. Per la xarxa viatgen impulsos que travessen els micromòduls, fent-los sonar i emetent llum cada cop que l'impuls arriba per les seves entrades”.