Chronica Mobilis

Foto Chronica Mobilis
Investigadors
Any
2014
Línia de recerca

Performance que experimenta amb mitjans locatius, centrant-se en els nous gèneres narratius georeferenciats que utilitzen tecnologies mòbils.

La performance interactiva Chronica Mobilis és una experiència narrativa geolocalitzada amb dinàmica de joc que passa simultàniament dins d'un espai d'exhibició i als carrers de la ciutat. L'audiència pot assumir diferents rols durant la performance: pot jugar en línia, jugar des del carrer o assistir només a l'espectacle situat a l'espai d'exhibició.

La performance utilitza l'espai urbà com a espai diegètic, la navegació física com a model interactiu i les tecnologies mòbils i geoespacials com a eines. El tema va sobre el temps i les diferents maneres a partit de les quals percebem i vivim els espais i la ciutat en diferents moments de les nostres vides. La història tracta sobre una persona i les situacions viscudes per ella en tres fases de la seva vida: infantesa, joventut i edat adulta. Cada fase és representada per una subhistòria amb memòries del passat que hauran de ser descobertes en llocs de la ciutat.

La narrativa és georeferenciada, amb dades associades a llocs específics de l'espai urbà. La història conté indrets reals situats als carrers de la ciutat. Múltiples dades i històries poden estar referenciats a un lloc únic.

Els jugadors en línia envien missatges instantanis de text amb instruccions als jugadors del carrer, perquè busquin determinats llocs emocionalment importants per al personatge de la història. Els jugadors que estan al carrer transmeten àudio i vídeo en directe com una manera de deixar constància de l'experiència de la cerca viscuda per ells mateixos per la ciutat. A l'espai d'exhibició són projectades les transmissions en temps real que vénen del carrer, l'històric de missatges de text instantanis intercanviats entre els jugadors i un mapa amb els recorreguts dels jugadors al carrer. Sempre que un jugador al carrer troba una localització, els que es troben a l'espai d'exhibició són recompensats amb les memòries del personatge associades a aquest lloc.