Dan Norton

Foto Dan Norton

El treball de Dan Norton se centra principalment en els sistemes d'informació, sobretot, en la relació i el control a través d’objectes, moviment i dades. La intenció és harmonitzar l'impuls d'actuar, el desig d'estímul i la voluntat de resistir. Es val dels bucles i les conseqüències, processos on les accions desencadenen esdeveniments. L'espectador pot atipar-se d'electrons o no fer res. El feedback elaborat condueix al silenci, amb tanta seguretat com el guitarrista principal sempre acaba sord. Utilitza, per exemple, sistemes de seguiment d'ulls (eye tracking), dades de moviment (motion data), càmeres de baixa resolució, col·leccions digitals, disparadors sonors i gràfics o enllumenat públic de vigilància. La seva obra es mostra en diferents camps com les belles arts, el cinema, la tecnologia, la ciència i els espais públics. Els seus treballs recents han estat desenvolupats i exposats al British Council, Leonardo, IJART, ILI, Sonar + D, Heinrich Böll Fundació i la Brot für die Welt. Actualment (2016) és investigador en el Grup de Visió Artificial al Centre de Visió per Computador, i professor associat al Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

Projecte de recerca que uneix la pràctica creativa amb les Ciències de la Informació i la Biblioteconomia. La investigació explora el valor i el potencial de l'aplicació del model creatiu d'interacció de la informació del DJ per interactuar amb col·leccions i arxius digitals.