Open Source Gendercodes (OSG)

osg
Investigadors
Any
2017
Programa
Línia de recerca

Open Source Gendercodes (OSG) és un projecte centrat en el desenvolupament d'una plataforma de codi obert per a la producció d'hormones de creixement. El desenvolupament d'aquestes tecnologies de la bioproducció des de finals de 1800 fins al present està entrellaçat amb estructures de poder i marcs ideològics que han co-creat cossos, subjectivitats i gèneres. Els esforços per eliminar els comportaments queer, no conformes i no reproductius - així com augmentar la bravura heterosexual i permetre l'exercici continu de masculinitats i feminitats autoritzades van impulsar el desenvolupament d'aquestes tecnologies. Aquests esforços a principis de 1900 també van establir precedents clau per al nostre actual patrimoni biotecnològic que ens permet concebre els productes biotecnològics com invencions patentables.


OSG reconeix aquesta història, així com la història de l'experimentació no consensuada, i la recol·lecció d'òrgans i fluids corporals de: dones, queers, gent de gènere variat, els colonitzats i els pobres. El projecte busca un resultat funcional: una presa de poder polític del gènere, un manual de propietarix d'òrgans, un hormocultura transdisciplinar i transorgásmica. En explorar el potencial de les noves tecnologies de producció d'hormones de creixement dissenyades per a l'ús descentralitzat, i dedicades al domini públic, OSG intenta fer esquemes de règims actuals de propietat i bio-poder.