Pechblenda

Pechblenda és una laboratori interdisciplinari d’experimentació bio-electro-química. És un espai transhackfeminista i no patriarcal, on l’aprenentage té lloc a través de l’experimentació, tot generant coneixements lliures. Està situat a la colònia postindustrial de Calafou a l’Anoia, Catalunya.

Ciutat
Calafou
País
Spain
Programs by Partner: