Generalitat de Catalunya

Logo Generalitat de Catalunya

The Generalitat de Catalunya  is the institution under which Catalonia is politically organised. It consists of the Parliament of Catalonia, the President of the Generalitat de Catalunya , the Consell de Garanties Estatutàries, the Síndic de Greuges and the Sindicatura de Comptes.