Constelaciones

Foto Constelaciones

Constelaciones som un col·lectiu feminista de praxi contemporània que treballem al voltant dels mitjans locatius en la seva intersecció amb l'art digital i l'acció social. Impulsem una comunitat epistèmica experimental transdisciplinària mediadora en barris, els plans de reconversió i gentrificació dels quals redueixen els llocs de confluència en l'espai públic. El nostre objectiu principal és contagiar, dins de cada context, la necessitat de reapropiació de l'espai públic en línia i fora de línia i així, evidenciar les possibilitats dels mitjans locatius a l'hora de connectar entorns locals fragmentats.

Hem desenvolupat una línia d'investigació aplicada a aquests eixos epistemològics i materialitzada entre d'altres dispositius en una wiki [Mapeando netanarchivos]. També posem en marxa una sèrie de trobades improbables entre diferents agents d'un mateix barri per generar una plataforma en línia col·laborativa de compartició de documentació sobre la reconversió. Això va acompanyat de rutes col·lectives de mapatge crític de problemàtiques i necessitats del barri i la realització de tallers de capacitació digital i accés a tecnologies lliures. Durant el 2015 Constelaciones ha estat resident a Hangar dins del marc del programa d'Investigació Aplicada.

 

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

Documental col·laboratiu que busca espais de confluència entre la població tradicional, migradx i nous agents durant els processos de reconversió i elitització del barri del Poblenou (Barcelona). Posa en marxa i dinamitza un arxiu online col·laboratiu sobre la reconversió que crea un mitjà que incentiva la reapropiació d'espais públics en favor del procomú.