Telepresència

telepresencia

Des de les tecnologies obertes vinculades a la telepresencia multisite i multicanal, les recerques desenvolupades en Hangar tenen com a eixos projectes els objectius dels quals tenen a veure amb maximitzar les possibilitats experimentals de les tecnologies de transmissió i de recepció de dades aplicades a la creació, i assajar amb aplicacions per a la creació col·lectiva distribuïda i remota. Especialment es treballa amb propostes que al mateix temps siguin capaços de qüestionar conceptes centrals sobre els quals es construeix la presència: percepció, sentits, interfície, control, realitat. Ampliant el camp de recerca, també acollim projectes que vulguin explorar les potencialitats d'aquestes tecnologies per a l'ocupació i intervenció de l'espai públic i de l'espai institucional i facilitar així incursions crítiques en els mateixos.