Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Logo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i l’execució de la política del Govern en matèria educativa, de formació professional i d'universitats; de la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol, dels museus estatals i de les arts, del llibre, la lectura i la creació literària, de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals i dels llibres i biblioteques estatals, així com de la promoció i la difusió de la cultura en llengua espanyola; i la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'esport.

Així mateix, li correspon a aquest departament l'impuls de les accions de cooperació i, en coordinació amb el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de les relacions internacionals en matèria d'educació, cultura i esport.