Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia

Logo FECYT

La Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) és una fundació del sector públic que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad. La seva missió és impulsar la ciència, la tecnologia i la innovació, promoure la seva integració i acostament a la societat i donar resposta a les necessitats del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE).

FECYT treballa per donar a conèixer els projectes científics, les persones involucrades, els descobriments, la història o els instruments utilitzats. Difon la ciència que es desenvolupa a Espanya amb la finalitat última d'augmentar l'interès de la societat per la mateixa i conseqüentment, augmentat el coneixement, la valoració i la participació del ciutadà en ciència.

País
Spain