Drawing, Weaving & Speaking Live Generative Music

Foto Alex McLean live coding
Investigadors
Any
2013
Programa
Línia de recerca
Partners

Residència i taller d'investigació que estableixen connexions entre el codi generatiu i la percepció musical.

Residència i taller de recerca que formen part d'un procés experimental al voltant del live coding. S'exploren les estratègies alternatives per a la creació de so i música. S'estableixen connexions entre el codi generatiu i la percepció musical, utilitzant la metàfora del discurs, del teixit i la forma, i jugant amb el codi com a material. L'aproximació que es fa als sistemes generatius no és a través de la comprensió formal, sinó simplement provant coses.