Wetlab

2015-2021

La línia de recerca en bioart d’Hangar està vinculada al seu wetlab. El wetlab és un espai on tenen lloc pràctiques híbrides que desbaraten els límits generalment establerts entre ciències i arts des d'una perspectiva transhackfeminista i de revisió crítica a la institució Ciència. En el wetlab es desenvolupen workshops, presentacions, residències d’investigació, processos de treball col·lectius i discussions, entre altres activitats.En el context de l’actual desastre ecològic que estem vivim, ens sentim interpeladxs a potenciar projectes propositius a l’hora d’oferir altres perspectives i sobretot, de repensar altres futurs possibles.

L’origen d’aquest laboratori està en el projecte EXOglands radical dynamics: fluids, tissues & bloody self-aware enhancement bionicLAB, de Klau Kinki i Paula Pin, desenvolupat durant les Sessions de Primavera de 2015. El seu impacte en la comunitat d’Hangar i la relació queva iniciar amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) va donar lloc a un laboratori de biologia autogestionada que va continuar en funcionament a través de Prototyp_ome, col·laboratori interdisciplinari de dos anys finançat per la Fundació Carasso. A partir i després de Prototyp_ome, el wetlab d’Hangar continua la seva activitat com un dels laboratoris estables del centre.

Projects by Program

Durant tots els dimarts des del 15 d’octubre fins al 17 de desembre a les 19 ha Hangar, Laura Benítez modera una sèrie de sessions obertes on compartir preguntes, debats i propostes per elaborar un protocol obert per a l’ús del wetlab.

There is, a Philosophy of “life” in Spinoza; it consist
precisely in denouncing all that separates us from life, all these
transcendent values that are turned against life, these values that
are tied to the conditions and illusions of consciousness.

Durant tots els dijous de maig i juny a les 19 h, en el marc dels Dijous Oberts, Hangar acull el seminari Spinoza: un seminari… Seminari obert al voltant de l’actualitat filosòfica de Spinoza a càrrec de Laura Benítez.

En el taller de Maja Smrekar seguim el procés reproductiu dels eriçons de mar en relació amb el treball de l'artista i la distinció entre fertilització, fertilització in vitro i clonació.

La computación ambiental y su producción de nuevos arreglos ecológicos se extiende mucho más allá del laboratorio -explotando intensivamente las labores vivas y las fricciones de animales y organismos no humanos a través de prácticas afectivas, semióticas y materiales cada vez más aceleradas-. Nuestras co-composiciones/devenires tanto con internet como con otras redes y/o dispositivos digitales se enredan cada vez más en nuestros “nosotres” no-locales.

Clítoris que punxen és un projecte de disseny col·lectiu d'armes d'autodefensa feminista en format taller que va tenir lloc en el Wetlab d'Hangar al setembre de 2018. En el més bàsic, és un curs per a identitats no masculines dominants de modelatge i impressió 3D.

Activities by Program