Faboratory

Logo Faboratory

Faboratory és una plataforma de desenvolupament de tecnologies per a la fabricació digital.

El seu objectiu és impulsar processos de manufactura a través de la digitalització. Creada sota l’experiència acumulada en el projecte Reprap, i situada en la intersecció entre fabricació experimental i filosofia de font oberta, té per objectiu explorar i augmentar la replicabilidad (DIY) dels mitjans de fabricació mitjançant tecnologia domèstica(ble) i de baix cost.

La seva activitat es compon de recerca, desenvolupament de projectes (interns i externs) i difusió (documentació de dissenys, tallers, ponències, etc).

Faboratory pretén ser, per ordre generatiu: un espai físic i virtual de referència a nivell local, uns serveis, i sobretot una comunitat d’usuaris i contribuidores.

Ciutat
Barcelona
País
Spain
Programs by Partner: