Curators’ Network

Logo Curators network

Curators’ Network és una plataforma de col·laboració internacional l'objectiu principal de la qual és teixir interconnexions entre professionals de l'art i fer visible la creació contemporània al marge dels circuits hegemònics de l'art. Els seus inicis daten de l’any 2010, quan va ser creada per cinc socis independents d'Espanya, Romania, Polònia, Hongria i Àustria. Actualment, disposa d'una base de dades en anglès de més de 500 artistes, agents culturals, comissaris i investigadors internacionals, cosa que l'ha convertit en una gran font de consulta per a agents culturals internacionals.

Programs by Partner: