Observacions taller recerca i transferència del coneixement interdisciplinar