Observacions Metodologies de Recerca i Transferència de Coneixement Interdisciplinar