Mapa B: Mapejant ISP: Guifi.net

Com a part de la recerca desenvolupada durant la seva residència ( nov-dic 2016) a Hangar, Vladan Joeler (Sharle Lab) en col·laboració amb Critical Interface Politics Research Group (Joana Moll y Matteo Zappa) ha dissenyat una sèrie de mapes que mostren algunes de les estructures complexes que formen Internet.

Els principals temes treballats durant aquest projecte de recerca: #Internet Physicality; #Geopolitics of the Internet; #Algorithmic Governance; #Interface Politics; #Internet Backbone; #Data flows & Sustainability; #Cognitive Capitalism; #Social Engineering; #Surveillance; #Online Tracking; #Data
Commodi fication; #Data Privacy.

Mapa B: Mapejant ISP: Guifi.net
El primer pas per entendre la infraestructura de xarxa és entendre l’estructura de la nostra xarxa més propera, la xarxa operada propietat del nostre proveïdor de serveis d’Internet. Durant aquesta recerca vam tenir la sort d’explorar i mapejar una de les majors xarxes de telecomunicacions del món, basades en ciutadans, lliures, obertes i neutrals, guifi-net. Aquesta xarxa única,amb base principalment a Catalunya consta de més de 32.500 nodes operatius. Aquest mapa és el gràfic de xarxa de guifi-net, on cada punt representa un router, servidor d’una computadora i cada línia representa un enllaç, una connexió sense fil o un cable que els connecta.

Línia de recerca
Tipus recurso
article
Arxiu
net.pdf3.81 MB