Map C: Mapeig de permisos de telèfons mòbils

Com a part de la recerca desenvolupada durant la seva residència ( nov-dic 2016) a Hangar, Vladan Joeler (Sharle Lab) en col·laboració amb Critical Interface Politics Research Group (Joana Moll y Matteo Zappa) ha dissenyat una sèrie de mapes que mostren algunes de les estructures complexes que formen Internet.

Els principals temes treballats durant aquest projecte de recerca: #Internet Physicality; #Geopolitics of the Internet; #Algorithmic Governance; #Interface Politics; #Internet Backbone; #Data flows & Sustainability; #Cognitive Capitalism; #Social Engineering; #Surveillance; #Online Tracking; #Data
Commodi fication; #Data Privacy.

Map C: Mapeig de permisos de telèfons mòbils
El resultat d’aquesta recerca és un mapa lògic de permisos que les aplicacions per a telèfons intel·ligents requereixen  que els usuaris concedeixin en el procés d’instal·lació. El propòsit de la mateixa és mostrar, de manera clara, amb el que els usuaris estan d’acord. Els usuaris sovint descuren la importància dels Termes de Servei, Polítiques de Privadesa i altres documents legals als quals estan obligats instal·lant aplicacions en els seus dispositius. D’altra banda, les empreses que venen / ofereixen aquestes aplicacions de forma gratuïta sovint fan aquests documents d’una manera en la qual l’usuari atorga molts més permisos que el mínim requerit perquè l’aplicació funcioni. Les dades personals de molts formats (principalment contingut i metadades) s’han convertit en un nou tipus de moneda. S’estima que el valor financer acumulat de les dades personals emmagatzemades en línia podria arribar a 1tn d’euros anuals per 2020.

Línia de recerca
Tipus recurso
article
Arxiu
Mobile.pdf1.89 MB